Kursmaterial

Materialet har under flera år använts på olika universitet och YH-skolor och utvecklas hela tiden iterativt utifrån våra didaktiska principer och i dialog med lärare och elever. Med vårt material och vårt kursupplägg kan du lägga mer tid på att hjälpa dina elever där hjälpen behövs som mest, i handledning. Du kan själv välja om du vill köra med "Flipped Classroom" eller som "vanligt".

Allt material finns fritt tillgängligt på wiki.juneday.se, vimeo och github.com och du kan på vår statistik-sida se med vad och när vi jobbar med materialet. Du får gärna använda materialet direkt från källorna, men vi tror att det blir enklare och mer effektivt om du köper ett paketerat kursmaterial från oss. Ibland uppdaterar vi vårt material för våra kurser och det finns en risk att materialet på t ex wikin inte alltid hänger ihop.

Med vårt paketerade kursmaterial får du:

 • Sammanhängande kursmaterial (kan användas offline)
 • Presentationer till alla föreläsningar
 • Videofilmer till alla föreläsningar
 • Exempeltentor och rättningsmallar
 • Inlämningsuppgifter (laborationer) med tillhörande rättningsscript
 • Länkar till bra kompletterande material
 • All tillhörande källkod
 • Lärarinstruktioner
 • Handledarinstruktioner
 • Förslag på upplägg efter schemat på din kurs

Introduktion till databaser

Introduktion till relationsdatabaser och SQL. I kursern använder vi SQLite för att slippa lägga tid på databasadministration, men vi har anvisningar till hur man kan använda MariaDB/MySQL och PostgreSQL.

Innehåll:

 • Introduktion till databaser
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE
 • INSERT
 • JOIN
 • constraints

Programmering med Java

Material för en introduktionskurs till programmering på universitet YH-skola eller gymnasiet. Materialet är skrivet för elever som har grundläggande kunskaper i matematik men inte nödvändigtvis någon tidigare erfarenhet av programmering.

Innehåll:

 • Hårdvara och operativsystem
 • Programmering
 • Typer och variabler
 • Uttryck och operatorer
 • Kontrollstrukturer
 • Objektorientering, objekt och klasser
 • Arv
 • Interface
 • Exception

Introduktion till IT

Detta material riktar sig till nya och blivande studenter inom IT-relaterade ämnen såsom programmering, databaser, webb, nätverksteknik, systemadministration, interaktionsdesign med mera.

Innehåll:

 • Dator (hårdvara och mjukvara)
 • Programmering
 • Filer, kataloger och sökvägar
 • Terminalmiljö
 • Bash
 • Vanliga kommandon

Vi har utvecklat ytterligare material för Design Patterns, C, Bash, Linux samt Android och kommer snart börjar paketera detta.