Föreläsningar och kurser

Föreläsningar och workshopar

Vill du ha en föreläsning om programmering och/eller pedagogik? Vi har lång erfarenhet av att föreläsa och har en del föredrag förberedda, t ex:

 • Öppen källkod - allt om öppen källkod (community, licenser, strategier och så vidare)
 • Pedagogik - vi berättar om vår erfarenhet av att lära ut programmering och hur vi lyfta resultateten på ett par kurser. Vi tar upp hur vi skriver kursplaner, hur vi arbetar tillsammans med studenterna mot lärmål, hur vi examinerar och hur vi skapar en miljö dör lärare och elever trivs och utvecklas.
 • Programmering - vad är programmering? En praktisk och interaktiv workshop där vi går igenom programmeringsgrunderna.
 • IT - vad är IT och internet? En praktisk och interaktiv workshop där vi praktiskt visar hur data skickas mellan datorer och hur data behandlas.

Kurser

Vill du att vi skall hålla en kurs på ditt företag eller skola? Vi kan ta fram en kurs åt er eller så kan vi hålla en av våra färdig kurser:

 • Programmering med Java - du får lära dig programmera med Java. Inga förkunskaper krävs.
 • Programmera i C - du får lära dig C-programmering. Inga förkunskaper krävs.
 • Bash - introduktionskurs till att använda ett skal (bash) i terminalmiljö. Inga förkunskaper krävs
 • Programmering med Bash - du får lära dig skriva script i bash. Inga förkunskaper krävs
 • Introduktion till databaser - Grunderna i relationsdatabaser och SQL. Inga förkunskaper krävs.
 • Designmönster - du får lära dig Builder, Singleton, Exceptions patterns, Factory, Decorator, Strategy, Observer och Dependency Inversion Principle. Du bör kunna programmera i ett objektoriennterat språk, helst i Java, för att gå denna kurs.
 • Programmera Android - du får lära dig hur man skriver en Android-app, hur man hämtar data över nätet, hur man lagrar data i appen och mycket mer. Du bör kunna programmera i Java för att gå denna kurs.

Undervisning

Vi har arbetat som lärare i flera år. Vår erfarenhet täcker gymnasium, yrkehögskola och högskola/universitet. Vill du anlita oss som lärare är det bara att kontakta oss.