Kurs- och skolutveckling

Kursutveckling -

Vi kan hjälpa er med material och strategi för vanliga kurser, distanskurser och preparandkurser. Behöver du hjälp att skriva kursplaner har vi lång erfarenhet av detta.

  • Distanskurser - vi hjälper er med material och strategi
  • Preparandkurser - vi hjälper att säkerställa era elevers förkunskaper
  • Repetitionskurser - vi hjälper er att på ett kostandseffektivt sätt se till att era elever att klara sig igenom era kurser
  • Kursplaner - vi hjälper er skriva kursplaner. Vi har lång erfarenhet av detta och våra kursplaner finns bland annat hos YH-myndigheten som exempel

Skolutveckling

Vi kan hjälpa er att skapa en miljö där lärare och elever jobbar tillsammans mot era mål.

  • Trevlig och kostnadseffektiv miljö i dina kurser - vi hjälper er att få ut mer med mindre resurser
  • Mentorskapsprogram - vi hjälper er att bygga upp en miljö där äldra elever hjälper yngre
  • Arbetsklimatsåtgärder - vi hjälper er skapa motivation och intresse hos elverna
  • Flipped classroom - strategier och genomförande
  • Föreläsningar kring didaktik och pedagogik - vi föreläser och diskuterar våra erfarenheter